מועדון הלקוחות של Blend

החל מתאריך 3.6.2024, אחוזי צבירות הנקודות במועדון הלקוחות Happy Hours by Blend יעודכן ל-3% בכל שלבי המועדון. 
עד לכניסת השינוי לתוקף, ניתן יהיה לצבור ולממש את ההטבות הקיימות במועדון כרגיל, בהתאם לנאי התוכנית הקיימת וכמפורט בתקנון. 

החל מתאריך 15.9.2024 יבוצעו מספר שינויים במועדון הלקוחות של החברה, כמפורט:

1. החברה תהיה רשאית להגביל את אפשרויות הצבירה ו\או המימוש של נקודות מועדון בהזמנות שבגינן קיימים מבצעים, הטבות וכיו"ב. החברה תעדכן לצד מבצעיה, את אופן הצבירה והמימוש של נקודות מועדון במסגרת המבצע הרלוונטי, בתקנון מבצע נפרד או בדרך אחרת – בהתאם לשיקול דעת החברה.
2. החברה תהיה רשאית להגביל את אפשרות צבירת נקודות המועדון ביחס לרכישה של מוצרים מסוימים באתר. במקרה שהחברה תחליט להגביל את אפשרות הצבירה כאמור, החברה תספק התייחסות מתאימה לצד המוצר הרלוונטי באתר החברה או בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעת החברה.

 כללי המועדון

 • הצטרפות למועדון: כל מי שפתח חשבון עם אישור דיוור וביצע עסקה מעל 1 ש"ח מצטרף למועדון Happy Hours של Blend (להלן: "המועדון"). המועדון מופעל באמצעות טמפו משקאות בע"מ באתר בלנד שכתובתו www.blend.co.il (להלן: "החברה" ו"בלנד", בהתאמה).
 • תכנית ההטבות במסגרת המועדון היא תכנית רב שנתית, ולפיכך החברה תהיה רשאית לבטלה או לשנות בכל עת את תנאיה לפי שיקול דעתה ובהתאם למדיניותה העסקית. במסגרת שינויים אלה החברה תהיה רשאית לשנות הן את תנאי הזכאות להטבות והן את ההטבות עצמן או לבטל הטבות מסוימות. עם ביטול התוכנית כל ההטבות שטרם מומשו יבוטלו.
 • המועדון מאפשר צבירת נקודות להזמנות אשר שולמו באמצעות כרטיס אשראי.
 • הניקוד נצבר מגובה סל הקניות לאחר ניכוי שוברים, הטבות, מבצעים והנחות. 
 • המועדון מאפשר צבירת נקודות למימוש כהנחה בעסקאות עתידיות.
 • צבירת הנקודות איננה מוגבלת בזמן.
 • במקרה של ביטול עסקה תהיה החברה זכאית לגרוע את הנקודות שהלקוח צבר בגין אותה עסקה.

רכישות מוצרים על ידי חברי המועדון באתר בלנד כפופות למדיניות ולתקנון פעילות אתר בלנד.

 • במועדון 3 טירים (קבוצות) של לקוחות שמדרגים את הלקוחות על פי כמות וערך קניות.
 • לקוח מחויב לשמור על מחזוריות הקנייה שלו (או להגדיל) על מנת לשמור על דירוגו בטיר מסוים.
  • טיר 1 – Walk in: נכנסים עם פתיחת חשבון והזמנה אחת
  • טיר 2 – Occasionally: נכנסים עם שלוש הזמנות בשווי של ₪ 1,000 יחד
  • טיר 3 – Regular: נכנסים עם 6 הזמנות בשווי של ₪ 2,500 יחד
 • עם כל מעבר טיר, מתחילה ספירה של שנה שהלקוח זכאי להישאר בטיר.
 • לקוחות שלא שומרים על נפח הקנייה שלהם בתוך אותה שנה, יורדים טיר.
 • ניתן לעבור ישירות למנוי עם הטבות כמו בטיר 3, בתשלום שנתי של 149 ₪ .
 • תמורת החזר מוצר ששולם בנקודות יינתן זיכוי לרכישת מוצרים באתר בלנד ולא יוחזרו נקודות.

הטבה

טיר 1

טיר 2

טיר 3

כניסה לטיר
פתיחת חשבון ורכישה ראשונה
 1000 ₪  ב-3 הזמנות

 

2500 ₪ ב-6 הזמנות
צבירת נקודות
3%
5%
8%
מתנת יומולדת
3000 נקודות
4000 נקודות
5000 נקודות
מתנת חברות
1000 נקודות מתנת הצטרפות
הנחה של 15% ליום החברות
מתנה ליום החברות
הנחת יום מיוחד
הנחה של 10% ביום מיוחד נוסף
הנחה של 13% ביום מיוחד נוסף
חצי יומולדת
הנחה של 13% בחצי היומולדת