ברוך המן וארור מרדכי – למה נהוג לשתות לשכרה בחג פורים?