דבלין, 2008.

יש בעולם ערים יפות יותר מדבלין, אבל ספק אם יש עוד אחת ידידותית כמוה ובוודאי שאין עוד ערים טובות ממנה לסיבוב ברים.